Verslag van onze algemene ledenvergadering van 4 september.


Verslag van onze algemene ledenvergadering van 4 september.

Met veel moeite is het dan toch eindelijk gelukt om dit jaar onze algemene ledenvergadering te houden. Normalerwijs zou die al in maart hebben plaatsgevonden maar door alle corona perikelen was dat helaas niet mogelijk. Daar wij als bowlingclub verplicht zijn eenmaal per jaar een ledenvergadering te houden kon het dus niet anders dan dat de vergadering uitgesteld moest gaan worden. We konden echter de vergadering niet al te lang uitstellen want Frank, onze voorzitter, zou op 30 augustus zijn laatste rit rijden bij Connexxion en dan met pensioen gaan. Hij had aangegeven ingaande de ledenvergadering ons bestuur te gaan verlaten en te stoppen met zijn lidmaatschap omdat hij 18 september gaat verhuizen naar Brunssum in het mooie Zuid-Limburg. We konden de vergadering dus maximaal uitstellen tot 4 september in de hoop dat het dan wel mogelijk zou zijn en…….dat lukte gelukkig.
De voorbereidingen waren natuurlijk eind vorig jaar en begin dit jaar al gestart, er van uitgaande dat de ledenvergadering in maart gehouden zou gaan worden. Vele mooie bingo en tombolaprijzen waren met leuke kortingen gekocht en dus al heel lang in huis. Gelukkig had ons bestuur, net zoals in 2020, alle prijzen ingekocht zonder eetwaren want anders zou bij veel prijzen de houdbaarheidsdatum zijn verlopen en zouden deze prijzen onbruikbaar zijn geworden. Gelukkig was dit dus niet het geval.
De dag zelf begon op 4 september met een complete volksverhuizing aan spullen. Wat tijdens de voorgaande maand in stapjes vergaard was moest nu in één keer naar de vergadering in Mijdrecht toe en dat betekende flink proppen om alles in de auto’s te krijgen.
De week voor de ledenvergadering was de helft van de prijzen al naar Carina verhuisd zodat we alles over twee auto’s konden verdelen en er zelfs nog een plekje overbleef om wat trouwe leden zonder vervoer mee te kunnen nemen.
Ook deze keer hadden we weer grandioze medewerking van de leiding en het personeel van Bowling Mijdrecht. Alhoewel het bowlingcentrum officieel pas rond 12.00 uur open gaat, was het personeel net zoals vorig jaar bereid een uur eerder te komen zodat wij de kans hadden om tussen 11.00 en 12.15 uur alles netjes klaar te zetten en de prijzentafel mooi op te bouwen. Ook prijzen wij als bestuur ons gelukkig met alle hulp van de vrijwilligers die ook eerder komen om mee te helpen met de opbouw zodat we dan ruim binnen de tijd alles gereed kunnen hebben en er nog even tijd overblijft voor koffie en om andere nuttige zaken te regelen.
Rond 12.15 uur waren 17 van de 27 leden aanwezig en kon het programma met koffie en een Bossche Bol aanvangen. Allereerst werden de jaarprijswinnaars van vorig jaar bekend gemaakt. Op de eerste plaats Eltjo die nu de wisseltrofee 3x achtereen gewonnen heeft en deze mag gaan houden. Als tweede onze voorzitter Frank die de prijs nog net mee kan gaan nemen naar Brunssum. Als derde Bouke en Meijer won de poedelprijs van 2020.
Bij de dames ging de strijd weer zoals vanouds tussen Ineke en Petra en ditmaal was het weer Ineke die op één eindigde en Petra als tweede. Marjan werd deze keer derde en Carina won de andere poedelprijs.
Aansluitend was het tijd voor de algemene ledenvergadering en deze verliep zoals gewoonlijk weer zonder noemenswaardige problemen waardoor de vergadering ook nu weer binnen het half uur voltooid was. Alle verslagen en stukken werden goedgekeurd en werden in orde bevonden.
Binnen ons bestuur vond door vertrek van onze voorzitter Frank wel een flinke omslag plaats. Door de pensionering van Frank en zijn daaraan gekoppelde verhuizing naar Brunssum verliet hij ons bestuur en was niet meer herkiesbaar. Carina schoof met goedvinden van de leden door van de post secretariaat naar voorzitter en daardoor ontstond er een vacature voor de post secretariaat. Daar we dit al op tijd zagen aankomen had Sophia van Dam zich al eerder aangemeld om deze functie te mogen gaan vervullen zodat we dan toch weer een compleet bestuur hebben.
Ook ontstond binnen de kascontrolecommissie een flinke verschuiving. Sophia zat in de kascontrole doch gezien haar benoeming binnen ons bestuur mocht zij hier niet mee doorgaan. Voorts had Lida ook aangeven niet verder te willen gaan binnen de commissie zodat we ook hier op zoek waren naar twee nieuwe leden. Peter Koelewijn en Marjan Timmer meldden zich hiervoor aan waarbij Peter samen met Joop Klaver (blijft voor het tweede jaar) in de commissie kwam en Marjan reserve lid werd.
Bij het punt bestuursbeleid werd nog even stil gestaan bij het feit dat de C.N. 9229 vanaf nu inzetbaar is en dat we voor volgend jaar uitzien naar een mooie dagtocht. Alle ideeën van onze leden zijn hierbij welkom.

Na een toilet en rookpauze was het toen tijd voor de altijd weer gezellig bingo (3 rondes) en aansluitend een tombola. Ook deze keer waren we er weer als bestuur in geslaagd tegen flinke kortingen mooie prijzen te scoren zodat het weer, onder het genot van ene drankje en een knabbeltje, een zeer gezellige middag werd.
Eind van de middag werd de gezellige dag rond 16.45 uur voortgezet met spiderpan grillen waarbij men een lekker soepje kon kiezen, het vlees bij het grillen onbeperkt werd aangevuld evenals de salades en de frietjes en het heerlijke diner werd afgesloten met een keuze tussen koffie en ijs.
Het smaakte allemaal voortreffelijk en zelfs de grootste hollebollegijs maakte niet op wat er allemaal voorradig was. Omdat de leden in 2020 een groot aantal avonden gemist hadden met bowlen en het kassaldo ruim voldoende was, had ons bestuur besloten de eigen bijdrage voor het diner te laten vervallen en de leden dit heerlijke diner gratis aan te bieden.

Voldaan van het heerlijk eten restte ons nog het bowlen om deze leuke en geslaagde dag te gaan besluiten. Het was de wens van onze vertrekkende voorzitter om nog een keer mee te kunnen mogen doen aan het Pyramide bowlen dus aldus was besloten. Op ene dag als deze loopt alles altijd net even anders dan anders dus kon dit er ook leuk bij.
Bij de start rond 19.00 uur loopt alles natuurlijk op rolletjes doch gaandeweg duiken dan de problemen op.
De nummers 7, 8 9 en 10 vormen meestal weinig problemen doch het venijn zit hem natuurlijk altijd in de tweeën en drieën. Na een uur gespeeld te hebben moesten de banen 1 en 2 nog 2 tweeën hebben, baan 3 nog één vijf, baan 4 een twee, een zes en drie tienen terwijl baan 5 ook nog zat te zwoegen met 2 tweeën.
Baan 4 zag kans snel een twee te gooien en ook de zes volgde snel. De drie tienen waren toen kinderspel zodat baan 4 de bingo had.
Baan 1 scoorde geen tweeën meer en ook baan 2 gaf de strijd op. Baan 3 zag nog kans de ontbrekende 5 te scoren en werd tweede.
Altijd weer een leuk en spannend festijn waarbij het altijd spannend is wat er gaat gebeuren en hoeveel geluk je hebt.
Na het bowlen om 21.00 uur was het tijd om huiswaarts te gaan maar natuurlijk niet zonder onze scheidende voorzitter de hand te schudden en hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de club. Wij wensen hem een mooi gezond en fijn pensioenleven in het Zuid-Limburgse.
Als bestuur en leden kunnen we terugzien op een fijne en geslaagde dag en dat was echt volkomen verdiend na zovele maanden niets te mogen en te kunnen. We hebben ervan mogen genieten.

Tot onze volgende avond op 2 oktober a.s.
Peter