Op dit moment wordt hard gewerkt aan de restauratie van de Centraal Nederland 6635, de restauratie van de C.N. 9229 is inmiddels gereed. Deze wordt uiteraard nu wel goed onderhouden zodat hij inzetbaar blijft.
Beide bussen hebben een eigen Facebookpagina waar u alle ontwikkelingen bij kunt houden.
Voor de facebookpagina van de 9229 klikt u op de linker afbeelding en voor de 6635 op de rechter.
Beide bussen hebben een historie waar een leuk verhaal bij hoort. Voor het verhaal van de 9229 klikt u hier. Voor het verhaal van de 6635 klikt u hier.


Beste leden, oud collega’s en belangstellenden,

Na het stoppen met de P.V. 5733 is de website www.busconnexxies.nl omgebouwd naar mijn privé website en is niet meer van de P.V. Naast alle informatie over onze bowlingclub, die begonnen is als P.V. onderafdeling in 1987 en die na het opheffen van de P.V. zelfstandig is doorgegaan, wordt de website ook gebruikt om u te informeren over Centraal Nederland door middel van leuke foto’s en informatie over een te houden reünie.

Op 3 juni a.s. zal het precies 50 jaar geleden zijn dat Centraal Nederland is begonnen (03-06-1973). Mogelijk komt er in het najaar een leuke excursie met de C.N. 9229 om dit te gedenken.

Alle informatie over onze bowlingclub alsmede de informatie voor onze oud collega’s over Amstel 3,  C.N., N.B.M. en M&K zullen erop blijven staan.  Momenteel wordt gewerkt aan een leuke pagina voor de gepensioneerden.

 Tot ziens….Peter van Cootwijk.