Op dit moment vinden er twee restauraties plaats van oud Centraal Nederland bussen.
De 9229 en de 6635. Beide bussen hebben een eigen Facebookpagina waar u alle ontwikkelingen bij kunt houden.
Voor de facebookpagina van de 9229 klikt u op de linker afbeelding (de witte bus) en voor de 6635 op de rechter.
Beide bussen hebben een historie waar een leuk verhaal bij hoort. Voor het verhaal van de 9229 klikt u hier. Voor het verhaal van de 6635 klikt u hier.


Beste leden, oud collega’s en belangstellenden,

Het bestuur van de personeelsvereniging heeft aangegeven te willen stoppen met de website omdat ze er geen toegevoegde waarde meer in zien. De website zal de komende tijd worden aangepast en worden omgebouwd. Ik heb namelijk besloten de website en url in stand te houden. De website zal dus niet meer gerelateerd zijn aan de personeelsvereniging  P.V. 5733 maar van mezelf zijn.

De informatie voor onze Bowlingclub alsmede de informatie voor onze oud collega’s over Amstel 3,  C.N., N.B.M. en M&K zullen erop blijven staan. Zodra de gewijzigde website klaar is zult u hier bericht over ontvangen.  Tot ziens….Peter van Cootwijk.