Bestuur bowlingclub


 

 


Carina Boom (voorzitter, op de foto de derde van links),
Tuinfluiterlaan 120
3893 JX Zeewolde
Telefoon: 06-18571776
e-mail: cwrboom@gmail.com

Lida Voets (secretaris, naast Peter)
Rostockstraat 83
8232 DD Lelystad
Telefoon:  06-14436798
e-mail: lidavoets7@gmail.com

Peter van Cootwijk (penningmeester, links op de foto),
Enschedepad 117
1324 GE Almere Stad
Telefoon: 06-50282377
e-mail: cootwijk754@gmail.com
Girorekening: NL72 INGB 0004476050 t.n.v. P.V. Bowlen- Almere

Petra Jongkind- Lunstroo, plaatsvervangend penningmeester en wedstrijdleiding.
(op de foto helemaal rechts).
Gouwzee 19,
1423 DS Uithoorn.
Tel.no: 0297 – 561834 of b.g.g.: 06-14930399
e-mail: petrajongkind@hotmail.com