Verslag van onze leuke dag op 5 maart j.l.

Zoals elk jaar om deze tijd had ons bestuur voor haar leden weer een gezellige dag gepland. Dit jaar begon de dag iets later dan anders. Vanwege de vele vervallen avonden vorig jaar (door corona) waren de meeste leden niet aan de gespeelde games toegekomen en had ons bestuur besloten deze keer geen jaarprijzen te gaan doen.
Vanaf 12.15 uur waren de leden welkom voor koffie met gebak en werd om 12.45 uur een aanvang gemaakt met onze algemene ledenvergadering. Sophia van Dam had aangegeven niet herkiesbaar te zijn als secretaris van de club. Er was een brief binnen gekomen van Lida Voets dat zij dit zou willen gaan doen doch Sophia gaf aan dat dit volgens de statuten niet mogelijk was. Twee leden uit één gezin zouden niet samen in het bestuur mogen plaatsnemen. Peter en Lida gaven aan dat hier geen sprake van is want zij zijn niet getrouwd en hebben ook geen samenlevingscontract. Bovendien hebben ze elk hun eigen huis en voeren niet samen een huishouden. Het probleem was dus opgelost en Lida werd verkozen tot secretaris.
Ook bij de resultatenrekening waren er vragen, o.a. over de contributies. Alle vragen werden netjes beantwoord en na wat heen en weer gepraat over verschillen van inzicht over boekhouden werd het financiële verslag goedgekeurd.
Na een half uur was de ledenvergadering afgesloten en ging het verder met de gezellige bingo en tombola. Ook dit jaar waren hier weer vele mooie prijzen ingekocht.
Tegen 16.45 uur hadden Antoinne en Marco een heerlijk warm en koud buffet voor ons klaar staan en was het smullen geblazen.
We hebben heerlijk het buikje kunnen vullen want er was voor eenieder meer dan genoeg voorradig.
Na het diner was er nog een heerlijk toetje (crème brulée) en werd het tijd voor ons laatste onderdeel van die dag, het bowlen.

Vanaf 19.00 uur startte het spel met 18 spelers en bij de heren lagen de sores in de eerste ronde erg laag. Willem scoorde een 152, Eltjo zag nog net kans hier 153 van de maken maar Peter Koelewijn klopte beiden met een 157. De dames zaten in de eerste ronde wat hoger. Carina won de game met een fraaie 177. Lida probeerde nog in te lopen doch hield het bij 170 pins voor gezien.
De tweede ronde was voor de heren al niet veel beter dan de eerste doch uitzondering daarop was Cor Kool. Hij zag kans om een mooie 181 op het scherm te planten en Bouke kwam als eerstvolgende met 157 pins. In de tweede ronde waren de dames al niet veel beter dan de heren doch ook hier was er één uitzondering. Petra scoorde een zeer fraaie 201 en ging daarmee gelijk aan de leiding. Als eerstvolgende meldde zich Elly met 155 pins.
De laatste game van de heren ging tussen Cor en Willem. Willem zag kans 168 pins te scoren en Cor kwam net 3 pins lager uit (165).
Met de fraaie 181 in de tweede game had Cor echter zoveel pins vergaard dat de eerste prijs binnen was. Willem zag zijn moeite beloond met de tweede prijs. Peter Koelewijn won met zijn 157 de hoogste game.
In de laatste ronde bij de dames was het weer Petra die als hoogste eindigde, ditmaal met 192 pins. Samen met de 201 uit de tweede ronde was het overduidelijk dat zij als eerste eindigde, ook in de tussenstanden. Lida deed nog een poging Petra bij te benen maar hield het bij 168 voor gezien.
Carina werd tweede met 476 pins en Lida won met haar 170 de hoogste game.\
De beide poedelprijzen waren ditmaal voor Marjan met 401 pins en voor ondergetekende met 406 pins.
Hiermee waren we aan het einde gekomen van de zeer gezellige dag en wenste alle leden welthuis.

Tot 2 april en blijf gezond.         Peter

Plaats: Naam: 1e 2e 3e Totaal Prijs
1 Petra Jongkind 164 201 192 557 1e Prijs
2 Cor Kool 132 181 165 478 1e Prijs
3 Carina Boom 177 139 160 476 2e Prijs
4 Willem Smith 152 153 168 473 2e Prijs
5 Lida Voets 170 129 168 467 Hoogste gm
6 Elly van Ingen 145 155 157 457  
7 Inge Nigsch 140 146 162 448  
8 Sophia van Dam 154 146 145 445  
9 Eltjo de Ruiter 153 137 155 445  
10 Meijer Westerhuis 136 153 154 443  
11 Ineke Landstra 148 128 151 427  
12 Bouke de Groot 133 157 134 424  
13 Peter Koelewijn 157 112 148 417  
135 Lydia Scholten 147 136 132 415  
15 Anneke Booman 119 136 157 412  
16 Henk Booman 133 144 133 410  
17 Peter van Cootwijk 128 131 147 406 Poedelprijs
18 Marjan Timmer 136 123 142 401 Poedelprijs