Verslag van algemene ledenvergadering bowlen


Verslag van onze algemene ledenvergadering

Op 2 maart jl. was het weer tijd voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, ook altijd de dag dat we onze leden wat extra mogen verwennen. Als club of vereniging ben je verplicht om eenmaal per jaar een ledenvergadering te houden om de leden inzicht te geven in het gevoerde beleid. Ook onze bowlingclub houdt zich daar keurig aan en doet dat inderdaad jaarlijks. Punt bij onze club is altijd dat al onze leden verspreid zitten over de randstad (vanuit Almere, Hilversum, Soest, Uithoorn, Kudelstaart tot aan Leiden toe) en dat er zo goed als nooit enige punten van onenigheid zijn waardoor in de meeste gevallen de ledenvergadering binnen 30 tot 45 minuten passé is.
Om niet eenieder voor 30 minuten vergaderen bijeen te gaan roepen (want dat zullen de meesten dan niet doen) is in het verleden besloten de ledenvergadering van de bowlingclub uit te roepen tot verwendag voor de leden en aan de vergadering leuke extraatjes vast te knopen zodat het een leuke gezellige dag wordt met als onderdeel de ledenvergadering.

Zo ook de afgelopen ledenvergadering. De voorgaande jaren was de ledenvergadering in Kudelstaart gehouden, aanvankelijk bij Sophia thuis en later, toen het huis was overgenomen door ons lid Guido, bij Guido thuis. Aanvankelijk was de ledenvergadering altijd in maart doch daar het in maart altijd nog vrij fris en koud is voor heerlijk buiten in de tuin zitten, was deze opgeschoven naar de maand mei.
Dit paste echter wat minder goed want regelmatig kwamen we hierbij uit op de zaterdagen 4 en 5 mei (dodenherdenking en Bevrijdingsdag) waardoor de dag dan een maand opgeschoven moest worden. Met 11 en 12 mei kwamen we toen uit op het verjaardagsfeest van Guido en Lisanna waardoor het dan uiteindelijk 18 of 19 mei werd. We komen dan erg dicht op de eerstvolgende bowlingavond te zitten van juni die dan ook weer verplaatst moest gaan worden.
Ook dit jaar kwamen we daar weer op uit en dat was reden voor ons bestuur de ledenvergadering toch weer terug te zetten naar maart waar we dat probleem niet hebben.
Daar ook gekozen was dit jaar geen dagtocht te plannen leek het ons een goed idee om bij de ledenvergadering een heerlijk diner te plannen zodat we onze leden op deze wijze toch wat extra’s kunnen geven.

Aldus ging onze ledenvergadering op 2 maart van start bij het bij ons bekende bowlingcentrum in Mijdrecht. Na enig overleg met Antoinne en Marco, de leidinggevende personen aldaar, hadden we al snel een leuk programma in elkaar getimmerd. Normalerwijs gaat het bowlingcentrum pas na 12.00 uur open maar gezien onze goede onderlinge samenwerking wilden ze daar heel graag een uitzondering op maken. Marco openende al rond 10.30 uur de deuren waardoor onze club al snel aan de slag kon met het opbouwen van de prijzentafel en het goed plaatsen van de tafels en stoelen. Groot was ook onze verbazing dat we bij aankomst maar liefst 10 man mochten begroeten om te helpen met het opbouwen (normaal 4 of 5). Ook Marco was heel even verbaasd over deze kleine invasie maar het voelt goed te weten dat veel leden begaan zijn met onze club. Het opbouwen van de tafel ging dan ook nu veel sneller dan ooit en ruim voor de tijd van aanvang was alles gereed en was er nog wat tijd over voor koffie en overleg binnen ons bestuur en puntjes van aandacht tijdens de vergadering.

Om 12.20 uur waren alle leden (20 van de 30), die opgegeven hadden om te komen, ook daadwerkelijk aanwezig. Helaas hadden we ook een paar afmeldingen ontvangen door werken of door ziekte maar 66% van onze leden is natuurlijk een mooie opkomst waar we blij mee zijn.
Het eerste onderdeel is altijd de uitreiking van de jaarprijzen. Voor 2018 waren dat:

Heren:                         Dames:

01: Guido van Dam        01: Ineke Landstra
02: Erik van Linden       02: Petra Jongkind
03: Peter van Cootwijk  03: Sophia van Dam
Poedel: Cor Kool             Poedel: Elly van Ingen

De poedelprijs van de heren zou eigenlijk naar Luuk van Beers moeten gaan maar helaas is Luuk in 2018 overleden waardoor nu Cor voor deze prijs in aanmerking komt.

Het volgende onderdeel was de eigenlijke algemene ledenvergadering en die duurde zoals verwacht ditmaal langer dan gebruikelijk. Eind 2018 en begin 2019 is er veel gebeurd binnen onze club doordat door een aantal gebeurtenissen binnen ons P.V.-hoofdbestuur diverse zaken op scherp kwamen te staan, en dat had natuurlijk zijn weerslag op de nog enige goed functionerende onderafdeling van de P.V., onze bowlingclub.
De diverse zaken waren al tijdens de extra gehouden ledenvergadering van 5 januari aan de orde geweest waardoor we dit nu wat kort konden houden.
De hoofdzaken, waar vooral onze penningmeester Peter zich flink aan ergerde, waren het zeer onfatsoenlijke gedrag van zowel de voorzitter van het hoofdbestuur als de (nog niet eens aangestelde) penningmeester van datzelfde bestuur en het noemen van het woord fraude terwijl er in de hele 32 jaar dat we bestaan nog nooit een kasverschil is geweest. Ook het stellen dat onze bowlingclub niet in aanmerking zou komen voor de P.V.-korting in 2019 zorgde voor veel problemen en onrust binnen onze club. Het is uiteindelijk de verdienste van de kascontrolecommissie van het P.V.-hoofdbestuur dat deze er uiteindelijk wel is gekomen alsmede ook de P.V.-korting voor het diner op deze dag.  Dat er door al deze zaken een onwerkzame situatie is ontstaan tussen onze club en het hoofdbestuur van de P.V. zal u niet verbazen en Peter had als penningmeester van onze club dan ook aangegeven dat hij een verdere samenwerking niet meer ziet zitten en het bestuur van de P.V. gaat verlaten. Weliswaar zijn al onze zaken voor 2019 nu goed afgehandeld maar het blijft natuurlijk wrikken in de samenwerking en niemand gaat ons garanderen dat de problemen in 2020 weer niet opnieuw gaan beginnen.
De afgelopen weken hebben we de tijd gehad om hier goed over na te denken en van zowel het bestuur als van onze leden kwamen er steeds meer geluiden om dan zelfstandig verder te gaan zonder P.V. teneinde onze goed draaiende club niet vroeg of laat het slachtoffer te laten worden van een niet of slecht functionerende P.V. De gezelligheid staat bij onze leuke club hoog in het vaandel en het zou bijzonder jammer zijn als onze enige overgebleven onderafdeling uiteindelijk toch ten onder zou gaan aan deze perikelen.

Na een gedegen uitleg van onze penningmeester over de voors en tegens hiervan waren alle aanwezigen ervoor om verder te gaan zonder P.V. Dit betekent dus dat we tot 31-12-2019 nog P.V. Bowlingclub blijven met de P.V.-korting voor de leden, die daar recht op hebben. Per 01-01-2020 vervalt het P.V.-deel en gaan we verder als Bowlingclub “de Tien Kegels” zonder de P.V. en zijn hoofdbestuur.
Per 01-01-2020 wordt dan het verschil tussen P.V. leden en buitenleden opgeheven en gaat eenieder binnen onze club hetzelfde bedrag betalen voor de contributie en voor de baanhuur. Er is dan alleen nog een verschil in lid zijn van onze club of introducée. Er volgt nog een separaat schrijven aan de leden waarin dit kenbaar wordt gemaakt.

Bij de opening van de vergadering werd door onze voorzitter Frank even stilgestaan bij het feit dat ons oudste lid Anneke in maart de leeftijd van 80 jaar bereikt. Later in dit jaar zal Henk dat ook gaan bereiken. Namens bestuur en leden was er voor Anneke een leuke attentie bedacht.

Bij bestuursverkiezing was onze secretaresse Anita herkiesbaar doch ditmaal was er ook een ingekomen brief van Carina Boom die het leuk vond zich voor onze club te gaan willen inzetten. Tijdens de vergadering moest er dus voor het eerst in lange tijd echt gekozen gaan worden door middel van stembriefjes en de uitslag viel met 11 stemmen voor en 9 tegen in het voordeel van Carina uit. Vanaf de ledenvergadering is dus Carina Boom onze nieuwe secretaresse. Ons bestuur wil hierbij Anita heel hartelijk danken voor het werk dat ze de afgelopen jaren heeft willen doen en voegde daar een passende attentie bij.

Na de ledenvergadering ging de dag voort met 3 leuke bingorondes en een tombola waarvoor weer vele mooie prijzen ingekocht waren. Rond 16.45 uur was de spelmiddag ten einde en konden we in het restaurant aanschuiven voor ene heerlijk diner, het Spiderpangrillen. Hierbij waren er verschillende vleessoorten die men vetvrij op een plaat kon grillen, was er een heerlijke saladebar met verschillende sauzen en frietjes. Het diner werd voorafgegaan door de keuze uit 2 soorten soep. Op de bowlingbaan was er voor alle leden nog een heerlijk bakje koffie tot besluit van het diner. Rond 18.30 uur verkaste we naar het bowlinggedeelte om daar de dag te gaan besluiten met 2 uurtjes bowlen (zoals gewoonlijk). Het verslag daarvan is elders op deze website beschreven.
Na het bowlen en de daarbij behorende prijsuitreiking waren we aan het eind gekomen van deze leuke en geslaagde dag. Zover het bestuur de geluiden van de leden heeft kunnen peilen heeft eenieder weer van deze leuke dag genoten en is het ook zeker de bedoeling deze leuke dag jaarlijks in ere te houden. Ons bestuur wil alle vrijwilligers, die mee geholpen hebben om deze dag te doen slagen heel hartelijk danken voor hun inzet.
Peter van Cootwijk