Verslag van de ledenvergadering op 7 maart


Verslag van de algemene ledenvergadering op 7 maart

De als vanouds de gezelligste dag van het jaar begon ’s morgens rond 11.00 uur als de eerste bestuursleden met medewerkers bij het bowlingcentrum arriveren om daar alles voor de dag op te gaan bouwen. De maanden en weken voor deze dag wordt successievelijk alles voor deze dag verzameld en compleet gemaakt. Zo worden veel shops en zaken afgestruind om de mooiste bingoprijzen te verkrijgen tegen de laagste prijzen en werkt ook sportprijzen shop Victory heel hard om de mooie bowlingjaarprijzen tijdig klaar te hebben. In der loop van de weken voor de dag wordt alles thuis verzameld om dan op de dag zelf naar Mijdrecht te verhuizen. We arriveerden dan ook met een stampvolle auto tot het dak toe gevuld met prijzen waar we zelf nog net met de schoenlepel bij paste.
De tijd tussen 11.00 uur en 12.00 uur werd benut om de mooie prijzentafel op te bouwen en alles in gereedheid te brengen voor de vergadering.
Rond 12.00 uur druppelden de leden binnen voor de koffie met gebak en kon het feest beginnen.
Om 12.25 werd gestart met het uitreiken van de bowlingjaarprijzen over 2019 en werden alle uitslagen bekend gemaakt. Bij de heren waren dat 01: Eltjo, 02: Guido en 03: Bouke. De poedelprijs was voor Peter Koelewijn. Bij de dames waren het 01: Ineke, 02: Petra en 03: Carina. Hier ging de poedelprijs naar Elly.
Aansluitend werd begonnen met de ledenvergadering. Deze verliep al even vlot dan vorig jaar en in 35 minuten was de hele vergadering klaar. Alle verslagen werden goedgekeurd en waar nodig van een toelichting voorzien. Peter van Cootwijk was aftredend als penningmeester maar werd herkozen.
Bij de kascommissie was Erik van Linden aftredend en Erik had besloten de commissie te verlaten. Joop Klaver werd verkozen en wordt reserve in de commissie. Lida en Sophia blijven in de commissie.
Gesteld mag worden dat 2019, ondanks alle moeilijkheden binnen het P.V.-bestuur, voor onze club een geslaagd jaar is geworden. Met een positief saldo van € 569,01 mocht het jaar afgesloten worden en dat opent natuurlijk perspectieven voor onze dagtocht in september.

Bij binnenkomst van Lisanna met kleine Johan (Guido was er al tijdens de vergadering) werd het kersverse ouderpaar gefeliciteerd namens bestuur en leden met de geboorte van Johan en was er uiteraard een leuke attentie namens onze club.

Na een rook en plaspauze ging het programma verder met 3 leuke bingo-rondes met mooie prijzen. Als laatste ronde was er nog een tombola en was de prijzentafel rond 16.30 uur helemaal leeg.
Net op tijd want het personeel van het restaurant wilde deze tafel benutten om allerlei heerlijkheden op te gaan zetten voor het diner.
Rond 17.00 uur konden we aanschuiven voor een heerlijk diner, bestaande uit een heerlijke soep, spiderpan grillen (wat daar gelijk is aan steengrillen) en als dessert een keuze tussen ijs en koffie.
Het diner smaakte voortreffelijk en het goed gevulde magen togen we rond 18.45 uur naar het bowling gedeelte voor het laatste onderdeel van deze dag: Het piramide bowlen.

Tijdens onze reguliere bowlingavonden spelen we altijd voor de competitie en voor de jaarprijzen doch op een dag als deze is het altijd leuk om weer eens even wat anders te doen dan normaal.
Tijdens het piramide bowlen is het de bedoeling met alle spelers op de baan één formulier, waarop een piramide staat van 1x 1, 2×2….enz tot 10x 10 staat en die verplicht helemaal vol te gooien. Alle cijfers dienen één voor één gegooid en weggestreept te worden. Daarbij zijn de laagste cijfers het meest moeilijk te verkrijgen. Sommigen hebben dan ook echt peentjes zitten zweten om als laatste 2x een 2 te moeten gooien. Hilariteit troef dus en dolle pret. Uiteindelijk lukte het baan 3 om het formulier helemaal vol te krijgen en deze spelers werden beloond met een speciale paas-attentie.

Rond 21.30 uur werd deze leuke lange dag in het restaurant afgesloten en konden we terugzien op een zeer geslaagde dag waarop 23 van de 28 leden aanwezig waren.

Peter.