Bond van gepensioneerd vervoerspersoneel


De Bond heeft ongeveer 5000 leden en heeft als doelstelling de belangenbehartiging van de leden qua Inkomen en Pensioenen, Belastinghulp en Zorg Welzijn en Wonen. Verder organiseren de afdelingen meestal elke maand een contactmiddag voor de leden in hun afdeling. Ook worden door de afdelingen regelmatig busreizen of excursies georganiseerd.

De leden hebben allemaal gewerkt bij een vervoerbedrijf, alhoewel het grootste deel bij NS of aanverwante bedrijven gewerkt heeft en vallen onder het SPF of onder SPOV.

Bereikbaar
Postadres:
BGV,
Postbus 2030,
3500 GA Utrecht
Per Telefoon:
030-2329192
E-mail: bgv.ov@zonnet.nl
Website: http://bgvov.webs.com/

Het Bondsbureau bevindt zich in het gebouw van het Spoorwegpensioenfonds, Arthur van Schendelstraat 850 en is geopend op dinsdag en donderdag van 10.30 u tot 12.30 uur. Maak eerst een afspraak via bovenstaand telefoonnummer. (wat dan ook op de hierbij genoemde uren bemand is)

 

2016-01-07 10_06_08-CCF11012015.pdf - Adobe Acrobat Reader DC