Dagelijkse archieven: 25 september 2019


Beste leden van onze bowlingclub, Gaarne wil ons bestuur uw aandacht vragen voor het volgende: Tijdens onze laatste algemene ledenvergadering is het aantal te spelen games punt van agenda geweest. Tijdens deze vergadering is op verzoek van de leden besloten het aantal te spelen games voor de jaarprijzen over het […]

Jaarprijzen bowlen