Jaarprijzen bowlen


Beste leden van onze bowlingclub,

Gaarne wil ons bestuur uw aandacht vragen voor het volgende:

Tijdens onze laatste algemene ledenvergadering is het aantal te spelen games punt van agenda geweest. Tijdens deze vergadering is op verzoek van de leden besloten het aantal te spelen games voor de jaarprijzen over het hele jaar op te trekken.

Tot dusver was dit 1/3 deel van het totaal aantal te spelen games dus minimaal 12 stuks.

Ingaande de ledenvergadering van maart j.l. is dit opgetrokken naar minimaal 6 te spelen avonden. Dit komt overeen met 6 avonden á 3 games is totaal minimaal 18 games.

De leden, die per 31 december geen 18 games gespeeld hebben, vallen dus buiten de jaarprijzen 2019.

U heeft nog de gelegenheid dit op 5 oktober, 1 november en 7 december aan te vullen tot minimaal 18 games.

Met vriendelijke groet,       Bestuur bowlingclub “de Tien Kegels”.